Lägre energiförbrukning minskar kostnaderna

Energi kostar och energi används i många sammanhang vid svetsning. Energiförbrukningen går att minska bland annat genom att minska den energi som används för att värma lokalerna och genom effektiv men energisnål beslysning.

Minska kostnaderna för uppvärmning

Hur höga energikostnaderna är för uppvärmning, beror på

  • Hur mycket luft som behöver värmas. Det beror i sin tur på
    • hur höga luftflödena är i ventilationssystemet och
    • hur effektiva punktutsugen är. Effektiva punktutsug innebär att allmänventilationen kan minskas något och totalt sett krävs lägre luftflöden för att få bra luftkvalitet.
    • hur mycket luft som läcker in via öppna dörrar och portar.
  • Hur stora energiförlusterna är, vilket bland annat beror på hur välisolerad fastigheten är.
  • Om värme återvinns ur ventilationens frånluft.

Gör så här:

1. Kontrollera era dörrar och portar. Brukar de stå öppna eller på glänt? Även om en dörr bara står lite öppen, kommer det in mycket luft den vägen. Genom en halvöppen dörr kan det vintertid komma in lika mycket luft som via ventilationen. Ju större temperaturskillnad det är mellan inne och ute, desto mer luft strömmar in. Och vintertid är den inströmmande luften är kall. Se till att dörrar och portar hålls stängda och att det inte strömmar in alltför mycket luft genom dem när de öppnas. Det kan till exempel behövas självstängningsanordningar eller luftslussar.

2. Se över flödena i ventilationssystemet. Ventilation behövs både för att vädra ut svetsrök och för att hålla ett bra klimat i lokalen. Men det gäller att ventilationen är effektiv. Se till att fånga in svetsröken så nära ljusbågen som möjligt. Effektivast är utsug som är integrerade i svetspistolen. Integrerade utsug kräver 1/10-del av det luftflöde som behövs för rörliga punktutsug (80-100 m3/timme jämfört med 800-1000 m3/timme).

3. Ventilationen ska ventilera hela svetslokalen. Om man har effektiv platsventilation, kan luftutbytet i lokalen (allmänventilationen) minskas från 3-5 gånger per timme till 2-3 gånger per timme (punktutsugen ej inräknade). Det innebär mindre kostnader för fläktar och för värmning av luft. Med en värmeväxlare kan mer energi sparas. Värmeväxlare kan återvinna 50-80 % av energin från frånluften och värma tilluften. Även om en värmeväxlare kostar, brukar det löna sig på några års sikt.

Läs mer om detta under Allmänventilation och Effektiv platsventilation.

Energisnål belysning

Energisnål belysning handlar inte om dålig belysning utan om att anpassa belysningen efter behovet, använda energieffektiva ljuskällor och underhålla belysningen så att den inte tappar i effekt för att ljuskällorna åldras eller blir smutsiga. Läs mer under Belysning.

Checklista för svetsverkstäder