Klimat som bidrar till hög produktivitet och kvalitet

Svetsning är ett precisionsarbete. Om svetsaren störs på något sätt, till exempel av att det är för varmt eller för kallt i lokalen, kan det vara svårt att arbeta med den precision som krävs för god kvalitet. Svetsning kräver dessutom god finmotorik och precision och det är små marginaler mellan en korrekt och en felaktig svets.

En varm svetshall innebär att arbetstakten minskar. Då minskar också produktiviteten. Även om minskningen inte blir lika kraftig som i exemplen nedan, blir det ändå en påtaglig effekt på företagets ekonomi om produktiviteten ”bara” minskar med 10 eller 20 %.

En kall svetshall gör att prestationsförmågan minskar när det gäller fingersnabbhet och handarbete. 10-20 % sämre prestation ger märkbara effekter både på kvalitet och på produktivitet.

Om det blir för varmt eller för kallt, ökar också risken för olyckor. Blir det för kallt, försämras motoriken. Blir det för varmt, påverkas man mer mentalt vilket också ökar risken för olyckor.

Exempel på effekter av varmt och kallt klimat

Några exempel visar att effekterna av för varmt och kallt klimat är påtagliga. Jämförelserna görs med olycksrisk och prestation vid cirka 20 oC. Observera att exemplen bygger på vissa förutsättningar när det gäller arbetet och klädseln och därför inte gäller exakt för svetsarbete.

  • Kyla och värme ökar risken för olycksfall. Vid 15 oC respektive 25 oC ökar olycksrisken med 10 % och vid 12 oC med hela 30 %.
  • Vid 25 oC minskar arbetstakten med cirka 50 % och vid 30 oC minskar den mentala prestationen (t ex att kunna koncentrera sig på jobbet) med cirka 40 %.

Prestationen i arbete som kräver god precision och fingersnabbhet försämras vid kyla (jämfört med 23-24 oC).

  • Handarbete försämras med 10 % vid 15 oC.
  • Fingersnabbhet och känsel försämras med 30 % vid 15 oC.

Exemplen bygger på en schematisk och förenklad bild över hur den fysiska och mentala prestationen och olycksfallsfrekvensen ändras när temperaturen skiljer sig från komforttemperaturen. Komforttemperaturen ändras då beklädnad och aktivitet ändras. Exemplet gäller för ett rörligt arbete med beklädnad 0,6 clo (clo är ett mått på hur värmande kläder är) eller ett stillasittande arbete med beklädnad 1,0 clo. (Wyon D: VVS&Energi nr 3 1986.)

Checklista för svetsverkstäder