Bild

Svetsaren

En svetsares arbete kräver skicklighet. Svetsare fattar beslut som påverkar svetsresultatet, kvaliteten och effektiviteten i arbetet men också sin egen belastning och vilka risker han eller hon utsätts för. Därför är det viktigt att svetsaren är kunnig, också om alla små detaljer. För det är ofta de små detaljerna som gör skillnad.

Utbildning

Svetsning är ett hantverk. Det gäller att lära sig hantverket med alla dess detaljer för att svetsningen ska bli bra och för att man själv ska må bra både idag och efter många års arbete. Det är de små detaljerna som gör det och det handlar om många små detaljer. Som ett komplement till yrkesutbildningen för svetsare har vi sammanställt en handfast utbildning för svetsare om sådant som är viktigt för att

  • Arbeta effektivt utan att skada kroppen
  • Undvika inandning av svetsrök
  • Arbetet ska underlättas genom att arbetsplats och utrustning
    • är rätt utformad
    • underhålls väl
  • Undvika att utsättas för höga elektromagnetiska fält från svetsutrustningen

Du kan själva använda Svetsa Rätt för att lära dig mer om säker svetsning. Se t.ex våra korta filmer som visar hur man ska arbeta säkert eller läs under Svetsplatsen hur en bra svetsplats ska se ut och hur arbetet utförs på ett säkert sätt. Svetsmetoder beskriver sådant som är viktigt att känna till för olika svetsmetoder och grundmaterial som man svetsar i. Under Hälsorisker beskrivs vilka risker som finns vid svetsarbete men där finns också länkar till hur man skyddar sig mot eller undviker riskerna.

Klädsel och personlig skyddsutrustning

Oavsett hur skicklig en svetsare är, så finns det risker i arbetet som man måste skydda sig mot. Det gör man genom att arbeta på ett säkert sätt men också klä sig rätt och använda rätt personlig skyddsutrustning.

Rätt klädsel och skyddsutrustning behövs alltid när man svetsar. Inte bara ibland. Det är också viktigt att kläder och skyddsutrustning är i bra skick. Och det är svetsaren som behöver ha kontroll på att de är i bra skick.

Använd gärna vår Checklista för svetsare , 419.4 kB.som hjälp att kontrollera att rätt kläder och skyddsutrustningar används och att de är i bra skick. Eller läs mer om klädsel och skyddsutrustning på våra informationssidor.

Svetsare kan utsättas för höga halter av farliga ämnen från svetsrök. Därför är väl fungerande andningsskydd särskilt viktigt för svetsare. Också med andningssskydd är det de små detaljerna som skiljer ett andningsskydd som skyddar från ett som inte skyddar alls. En bra introduktion till användning av andningsskydd finns på Andningsskydd.nu. Du kan också läsa mer om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Checklista för svetsverkstäder