Alkohol och droger

Man räknar med att cirka 20 % av den vuxna befolkningen har en riskabel alkoholkonsumtion och cirka en tredjedel av dem är alkoholberoende. De flesta av dem arbetar. Det förekommer också att anställda har drogproblem. Det finns inget som säger att svetsare är något undantag, men inte heller att det är vanligare med alkohol eller drogproblem bland svetsare. För arbetsplatser där anställda har alkohol eller drogproblem, påverkas verksamheten men också säkerheten på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att ta tag i problemen.

Läs mer på ALNAs hemsida om

  • Konsekvenser för arbetsplatsen av anställdas alkohol- och drogproblem.
  • Hur och vad arbetsgivare kan göra om det finns misstanke om att en anställd är i riskzonen eller utvecklat ett missbruk.

Kontakta ALNA eller företagshälsovården om ni vill ha hjälp med denna typ av frågor.

Checklista för svetsverkstäder