Utrustning för hög produktivitet

Visst är det lättare att göra ett bra jobb, om man har bra utrustning att jobba med. Jobbet går snabbare och det blir bättre kvalitet. Dessutom brukar jobbet bli roligare och både svetsare och chefer slipper klagomål på och diskussioner om dåligt fungerande verktyg. Här beskrivs tre exempel som visar att det går att tjäna på bra utrustning. Men det räcker inte att köpa in bra utrustning. Den behöver underhållas också, så att den fortsätter fungera bra.

Automatisering och robotisering

En allt större del av svetsning görs av svetsrobotar. De ökar produktiviteten och svetsningen görs med hög noggrannhet. Dessutom behöver svetsaren inte vistas intill svetsningen och undviker på det sättet risker med svetsrök och annat. Svetsrobotar kan därmed bidra till ökad kvalitet och hög produktivitet men också bättre arbetsmiljö för svetsaren. Svetsrobotar finns i olika utföranden både för svetsning i stora serier och av enstaka produkter.

Självbländande svetsvisir

I Sverige används idag nästan enbart självbländande visir. Det är klokt. Studier har visat att sådana visir ökar produktiviteten med cirka 10 %, eftersom svetsaren inte behöver lägga tid på att fälla upp och ner visiret. Det självbländande visiret kan ju sitta på plats också när man inte svetsar. En extra bonus är att nackproblemen också minskar. (Med andra visir är det vanligt att svetsaren nickar till för att fälla ner visiret, det belastar nacken och kan på sikt ge värk.) En annan fördel är att man inte behöver lyfta upp visiret för att se när man svetsat klart. Om man lyfter upp visiret direkt efter svetsningen, riskerar man att andas in svetsrök som finns kvar flera minuter efter avslutad svetsning.

Det är viktigt att självbländande svetsvisir är föresedda med fläkt som effektivt transporterar bort utandningsluften. Då blir koldioxidhalten innanför visiret inte så hög och svetsaren riskerar inte att utsättas för koldioxid som gör svetsaren trött. Trötta svetsare arbetar ju inte lika effektivt som pigga svetsare.

En ekonomisk kalkyl visar att även om det självbländande visiret är dyrare, så tjänar man snabbt in den kostnaden, eftersom produktiviteten ökar.

Integrerade utsug i svetspistolen

Punktutsug behövs för att fånga in svetsrök så nära källan som möjligt.

En europeisk studie visar att utsug integrerade i svetspistolen sparar 10 % av arbetstiden jämfört med rörliga punktutsug, eftersom svetsaren inte behöver avbryta svetsningen och flytta utsuget, varefter svetsfogen eller –punkten flyttas. Det integrerade utsuget är ju alltid rätt placerat, i svetspistolen.

Utsug integrerade i svetspistolen sparar också energi. Ju närmare ljusbågen utsuget kan placeras, desto effektiva fångar det in svetsröken. Om utsuget kan integreras i svetspistolen krävs inte så höga luftflöden och dessutom blir infångningen mycket effektiv. Låga luftflöden (jämfört med rörliga punktutsugsarmar) innebär låga kostnader för att värma den luft som krävs för att ersätta luft som transporteras bort av punktutsugen.

Underhåll

Vilken strategi har ni för ert underhåll? Jobba på till utrustningen går sönder och någon upptäcker det eller periodiskt underhåll för att undvika att något går sönder?

Flera studier visar att förebyggande underhåll är lönsamt. Med förebyggande underhåll planerar man stopp i produktionen. Underhållet kan planeras och samordnas och man slipper driftsstörningar som kan uppkomma när det blir oväntade haverier när utrustning slitits ner så mycket att den går sönder.

Också ur arbetsmiljösynpunkt är förebyggande underhåll bra. Man slipper störningar och haverierer som både innebär en olycksrisk och som också kan vara stressande, till exempel för att tidplaner måste göras om och leveranstider ändå måste klaras.

Checklista för svetsverkstäder