Inköpare

Som inköpare har du en viktig roll. Inköp och upphandling har stor betydelse för hur arbetet fungerar men också för arbetsmiljön, när de produkter och tjänster du köper in eller upphandlar kommer till användning i verksamheten. Här får du tips och råd om sådant som du kan tänka på i samband med inköp för svetsning.

Några tips speciellt för dig som arbetar med inköp och upphandling har vi samlat under Inköp.

  • Vid inköp av personlig skyddsutrustning är det viktigt att utrustningen uppfyller gällande krav. Exempelvis ska andningsskydd provas ut så att de passar varje användare och personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt och vara avsedd för användning vid svetsning.
  • Upphandling av ventilation. Här finns tips och råd om vad som är särskilt viktigt att tänka på vid upphandling av ny ventilation eller ombyggnad av befintlig ventilation. Här finns också tips om platsventilation vid svetsplatsen. Det gäller ju att välja platsventilation som är så effektiv som möjligt och som fungerar bra att arbeta med.

Svetsa Rätt innehåller mycket information som du kan ha nytta av som bakgrundsinformation för att kunna välja de produkter som kommer att fungera bäst och som bidrar till effektiv svetsning av god kvalitet. Läs mer om vilken funktion som är viktig att säkerställa:

  • Vid svetsarbetsplatsen. Här behövs till exempel lyftbord, fixturer och lägesställare för att hålla, vända och fixera svetsgodset, vilket underlättar för svetsaren att arbeta i en bra arbetsställning. Här finns bakgrundsfakta som du kan ha nytta av och även beskrivning av för- och nackdelar med alternativa produkter.
  • Behöver ni upphandla arbetsmiljöutbildning? Läs i Svetsa Rätt så får du säkert idéer om vad som behöver ingå i utbildningen.

Vid inköp och upphandling är naturligtvis kostnaden för den produkt eller tjänst man köper in viktig. Samtidigt är det viktigt att väga in konsekvenserna för verksamheten, till exempel hur produktivitet eller kvalitet påverkas av olika val. Läs mer om detta under Företaget. Väl fungerande utrustning kan vara lite dyrare, men betalar sig vanligtvis genom att arbetet blir effektivare och kvalitén högre.

Checklista för svetsverkstäder