Leverantörer av svetsutrustning och förnödenheter

För svetsare och svetsföretag är du och ditt företag en viktig kunskapskälla. De kunskaper som era kunder förväntar sig att ni ska ha, handlar både om teknik vid svetsning och om arbetsmiljö och säkerhet. Svetsa Rätt innehåller information, tips och råd som ni kan ha nytta av vid kontakt med kunderna.

Viktigt känna till risker, men också hur de undviks

Det är en fördel om säljare och andra som har kundkontakter om svetsning, känner till vilka risker som finns men också hur man arbetar för att undvika riskerna. Läs om riskerna under Hälsorisker. Där finns sidor som beskriver de risker som förekommer vid svetsning. Längst ner på varje sida finns länkar till sidor som beskriver hur riskerna kan undvikas eller kontrolleras.

Lönsamhet är ett bra säljargument

Ibland är det lönsammare för företaget att köpa en dyrare produkt än ett billigare. Läs våra exempel på Utrustning för hög produktivitet som illustrerar detta. Läs gärna också på våra sidor för Företaget om hur företaget kan tjäna på proffsigare svetsning. Kanske finns där argument som ni kan ha nytta av?

Svetsplatsen

Som tillverkare och säljare är man naturligtvis koncentrerad på svetsutrustningen. Hur den används i praktiken på svetsplatsen har naturligtvis stor betydelse för arbetsmiljön. Läs mer om hur svetsplatser kan utformas och svetsutrustning användas under Svetsplatsen. Där finns sidor som handlar om

Introduktion för och utbildning av svetsare

Utbildar ni svetsare? Då har ni säkert nytta av de korta filmer som som finns på Svetsa Rätt och kanske också av handledarmaterialet som stöd för utbildning av svetsare om arbetsmiljö. Ett tips är att börja med att utbilda alla era säljare till exempel enligt den grundkurs som beskrivs i handledarmaterialet.

Checklista för svetsverkstäder