Undvik tunga lyft

Tunga lyft sliter på kroppen. Det vet ju alla. För att svetsare ska klara av jobbet och undvika tunga lyft, är det viktigt att det finns praktiska och väl fungerande lyfthjälpmedel.

Jag ska bara …

Även om alla vet att man ska undvika tunga lyft, så händer det ändå att man lyfter tungt. Kanske finns det inget lyfthjälpmedel i närheten. Kanske tycker man att ett enda lyft inte är så farligt. Eller att det säkert är nyttigt att träna lite.

Det finns risker också med enstaka lyft. Felaktig, sned eller för stor belastning kan ge akuta ryggproblem. På sikt innebär upprepade tunga lyft risk för belastningsskador.

Planera för att undvika lyft

Layouten av svetslokalen och svetsplatsen bör utformas för att undvika tunga lyft. Ett bra produktionsflöde bidrar också till god produktivitet.

  • Finns de fasta lyfthjälpmedel som behövs, exempelvis travers och lyftverktyg som är anpassade till det gods som hanteras.
  • Fixturer, lägesställare och lyftbord bidrar till att minska behovet av manuella lyft. Läs mer om det under Arbetsställningar.
  • Går det att få ett flöde av svetsgods och material som minimerar förflyttningar och lyft av gods?
  • Är höjderna anpassade i pallställ mm så att det är lätt att komma och förflytta utan onödiga lyft?

Om lyfthjälpmedel

Även om det är möjligt att lyfta gods, ska arbetet planeras för att man inte ska lyfta. Lyfthjälpmedel som passar godset behöver finnas på plats. Exempel på sådana lyfthjälpmedel är:

  • För transport kan olika former av truckar, gaffelvagnar och andra vagnar användas.
  • För lyft vid svetsplatsen används ofta traverser, eller svängkranar och telfrar med olika fästanordningar och lyftverktyg.
  • Ett möjligt lyftverktyg är vacuumlyft (fungerar för lättare gods med en plan yta).

Det förekommer att lyfthjälpmedel upplevs som opraktiska. Att använda lyfthjälpmedel är något som man kan behöva vänja sig vid. Man måste lära sig hur lyfthjälpmedlet fungerar för att kunna använda det på ett effektivt sätt. Ibland tar det ett par veckor innan man har vant sig och kan arbeta smidigt och effektivt med lyfthjälpmedlet. När nya lyfthjälpmedel introduceras är det därför bra att planera för en utbildningsperiod, när man får vänja sig vid det nya lyfthjälpmedlet.

Underhåll

För att lyfthjälpmedlen ska fungera väl, är det viktigt att de underhålls. Lyftstroppar, krokar med mer ska kontrolleras regelbundet, minst varje vecka. En del lyfthjälpmedel måste också besiktigas. Läs mer under Rutiner som måste fungera.

Checklista för svetsverkstäder