Du som är svetsare

Här har vi samlat information som vi hoppas att du kan ha nytta av. Här finns information både för dig som arbetat länge och för dig som är ny som svetsare.

Filmer om bra arbetsteknik och svetsplats

Se våra korta filmer och jämför med hur du arbetar och har det på din svetsplats. Dessa filmer ligger under Utbildning för svetsare.

Utförligt om svetsplatsen

En bra svetsplats underlättar att göra ett bra jobb och att jobba effektivt. Det är också en förutsättning för att svetsningen inte ska slita på kroppen. På sidorna om svetsplats finns tips och råd om hur man kan arbeta och vilken utrustning som bör finnas. Här finns tips om:

Personlig skyddsutrustning

En del risker kan man skydda sig mot genom att utforma svetsplatsen och lokalen på ett bra sätt. För andra risker, är inte det tillräckligt utan man måste använda personlig skyddsutrustning. Här finns tips och råd om hur man väljer personlig skyddsutrustning och hur den ska användas och underhållas. Läs om Andningsskydd och visir, Skyddsglasögon, Hörselskydd, Kläder och Skor. Här finns också information för svetsare som använder Kontaktlinser eller glasögon.

Friskvård

Det är viktigt att arbetet och svetsplatsen är så bra utformat som möjligt. Det är också bra om du som svetsare har bra förutsättningar för att klara jobbet, till exempel äter rätt och ser till att kroppen orkar med jobbet. Läs mer om vad du kan göra och om olika träningsformer under Friskvård.

Om hälsorisker vid svetsning

Det finns hälsorisker vid svetsning. Som svetsare ska man veta vilka riskerna är och hur man gör för att undvika dem. Svetsa Rätt beskriver de Hälsorisker som finns vid svetsning, och länkar också till sidor som beskriver hur man undviker risken.

Om du får ont

Om du börjar få ont och tror att det beror på jobbet, är det viktigt att göra något. Annars finns det risk för att det onda bara fortsätter, förvärras och blir kroniskt. Läs mer om vad man kan göra under Om svetsare får ont.

Checklista för svetsverkstäder