Utbildning för yrkesverksamma svetsare

Utbildning är viktigt för att kunna svetsa på ett professionellt och säkert sätt. Svetsarbetet är ett hantverk, där det är viktigt att alla detaljer blir rätt för att svetsfogen ska hålla rätt kvalitet och svetsaren inte ska skadas. Svetsa Rätts utbildning för svetsare visar hur man svetsar rätt och säkert. Utbildningen är inte en utbildning i att lära sig svetsa, utan en utbildning i att svetsa säkert.

Om utbildning

Det finns många sätt att utbilda sig. Du kan naturligtvis själv titta igenom videoklippen i Svetsa Rätt och läsa till exempel om hälsorisker och hur man utformar svetslokal och svetsplats och väljer svetsmetoder som minskar hälsoriskerna.

En annan möjlighet är att gemensamt inom företaget ordna en utbildning, anpassad efter de behov som ni har. Fördelen med en sådan utbildning är att många utbildas samtidigt och tillsammans och det brukar ge bättre resultat. Som underlag för en sådan utbildning har vi tagit fram ett handledarmaterial samt ett utbildningsmaterial i form av presentationer med information från Svetsa Rätt.

Checklista för svetsverkstäder