Svetsare som håller

Det är inte ovanligt att svetsare inte klarar av att arbeta fram till pension. Många slutar i förtid. En del för att kroppen inte orkar med jobbet. För svetsföretaget innebär detta att man måste anställa nya svetsare och varje ny anställning kostar. Det är ofta god ekonomi att utforma arbetsplatsen så att den sliter så lite som möjligt på svetsare, så att de inte drabbas av arbetsskador, förslitningar och sjukskrivningar. Arbetsplatsen kan också anpassas, så att en svetsare med besvär, trots allt klarar av att arbeta.

Vad kan man tjäna på att svetsare arbetar längre?

Den största vinsten i att kunniga svetsare fortsätter arbeta fram till pensionen är att en mer oerfaren svetsare sällan är lika effektiv och produktiv. Dessutom svetsar sannolikt en mindre erfaren svetsare med sämre kvalitet.

Att rekrytera en ny svetsare kostar också. Anta att det kostar 100 000:- att anställa en svetsare (alla omkostnader, tid för rekrytering och intervjuer samt tid för svetsarens introduktion på jobbet och produktionsbortfall under tiden.)

Anta att varje svetsare arbetar i genomsnitt 10 år.

Varje extra år som en svetsare arbetar innebär i detta fall en minskad kostnad på 10 000:-. Om fem svetsare arbetar två extra år var, är det en besparing på 100 000:-.

Det är inte bara svetsare som inte klarar att arbeta fram till pension som kostar. Också svetsare som är sjukskrivna innebär ett produktionsbortfall för företaget och därmed minskade intäkter.

Tips om vad ni kan göra

Läs mer om hur ni kan utveckla arbetsplatser som minskar risken för skador och underlättar för svetsare att arbeta ända fram till pensionen.

Det är viktigt att arbetsplatsen är bra utformad. Läs mer under Svetsplatsen. Där finns bland annat tips om:

  • Hur man utformar arbetsplatsen för att kunna arbeta i bra arbetsställning och undvika tunga lyft.
  • Hur man ordnar med effektiv platsventilation som fångar in en stor del av svetsröken och minskar spridning till andra arbetsplatser.
  • Hur man ordnar effektiv allmänventilation som skapar ett bra klimat. Läs mer under Allmänventilation.
  • Hur man ordnar med en bra platsbelysning. Ju äldre man blir, desto mer belysning behövs för att man ska se bra.
  • Hur man ordnar bra allmänbeslyning i lokalerna. Läs mer under Allmänbelysning.

Checklista för svetsverkstäder