Om svetsning

I Sverige arbetar cirka 16 000 svetsare (yrkeskod SSYK 7212, SCB 2009). Dessutom finns det många som arbetar med svetsning, men som inte kalar sig svetsare. De flesta arbetar inom det privata näringslivet och cirka 500 är kvinnor. Det finns många företag som främst arbetar med svetsning. Dessutom förekommer svetsning i andra branscher som byggindustri och i bilverkstäder. Svetsning görs vid fasta arbetsplatser i industrin men också utomhus och inomhus på tillfälliga arbetsplatser.

Definition av svetsning

Svetsning är att förbinda ett arbetsstyckes delar - med eller utan tillsatsmaterial - eller förbinda arbetsstycke och tillsatsmaterial, genom energitillförsel i form av lokal upphettning till minst grundmaterialets smälttemperatur. Upphettningen görs genom plastisk lokal flytning eller genom atomär diffusion.

Svetsmetoderna förändras

Svetsmetoderna har utvecklats kraftigt under de senaste decennierna. Numera används främst MIG, MAG- och TIG-svetsning för svetsning vid fasta arbetsplatser. MMA-svetsning (pinn-svetsning) var vanligt förr men används allt mindre. Gassvetsning används numera främst på tillfälliga arbetsplatser. Industriellt har robotsvetsning blivit allt vanligare. Läs mer på Svetskommissionens sidor om olika svetsmetoder.

Utbildning till svetsare

Utbildningar till svetsare arrangeras inom ramen för gymnasieskolan men också inom KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning).

Checklista för svetsverkstäder