Elektromagnetiska fält

Runt elkablar kan det bildas elektromagnetiska fält. För att svetsaren ska utsättas för så låga fält som möjligt, behöver man tänka särskilt på att:

  • Elkablar ska placeras så långt från kroppen som möjligt. Att lägga en elkabel över axeln är alltså direkt olämpligt och leder till att man utsätts för höga elektromagnetiska fält, vilket kan vara farligt.
  • Placera aggregatet på den sida där man håller svetspistolen, höger sida för högerhänta och vänster för vänsterhänta.
  • Se till att den kabel som används är lagom lång och anpassad till arbetet, så att det inte ligger onödig kabel intill svetsplatsen. Det är en fördel om man har tillgång till olika långa kablar och kan byta så att kabeln passar varje arbetsmoment.
  • Svetsutrustningen ska också placeras så långt bort som möjligt.
  • De magnetiska fälten blir lägre och mindre farliga, om man kan dra samtliga elkablar tillsammans. (Detta visas i en av våra korta filmer.)
  • Jordkabeln bör vara så kort som möjligt och den ska anslutas så nära svetspunkten som möjligt. Flytta gärna jordkabeln varefter svetspunkten flyttas, så att den hela tiden sitter nära svetspunkten.

Checklista för svetsverkstäder