Underhåll av platsventilationen

Det räcker inte att installera bra platsventilation. Den måste underhållas, om den ska fortsätta fungera bra.

Speciellt viktigt är

  • Slangar till utsugen måste vara hela. Nötning och svetsloppor kan lätt göra hål i slangarna. Därför behöver slangarna kontrolleras ofta. Om slangarna är trasiga, blir luftflödet så lågt att utsugen inte längre fungerar.
Trasiga slangar släpper ut luft

Om det blir hål i slangarna, tar luften den snabbaste och enklaste vägen in i slangen – genom hålen istället för genom utsuget.

Luftflödet i utsuget måste vara tillräckligt. Låt gärna en ventilationskonsult kontrollera luftflödena 1-2 gånger per år.

Tillräckliga luftflöden är

  • Utsug integrerat i svetspistolen: 80 - 100 m3/timme
  • Rörlig utsugsarm: 800 - 1 000 m3/timme
  • Flyttbart utsugsmunstycke – minst 200 m3/timme
  • Utsug integrerat i svetspistol behöver kontrolleras dagligen så att hylsan som ska omsluta svetspistolens svanshals är på plats och oskadad. Om hylsan monteras bort, fungerar inte utsuget, eftersom det kommer för långt bort från ljusbågen.
  • Rörliga utsug med friktionsarmar slits efter en tids användning. Friktionsdelarna måste justeras eller bytas ut, annars kan det blir svårt att flytta och placera utsuget eller så kan utsuget falla ner.

Checklista för svetsverkstäder