Vaccination

I flera undersökningar har man observerat en ökad dödlighet i lunginflammation hos svetsare. En av de vanligaste bakterierna som orsakar lunginflammation är pneumokocker. Vaccination kan, efter samråd med företagshälsovården, föreslås till svetsare som tidigare behandlats för lunginflammation eller haft långvariga luftvägsbesvär. Risken för lunginflammation är högre hos personer över 50 år och hos rökare. Det viktigaste är förstås att förbättra arbetsmiljön.

Checklista för svetsverkstäder