Svetsare med pacemaker mm

Personer som har pacemaker, defibrillator, insulinpump eller annat aktivt implantat bör iaktta särskild försiktighet. Det är olämpligt att vistas i närheten av pågående motståndssvetsning och i vissa fall även nära annan svetsning med höga strömmar, eftersom man då utsätts för elektromagnetiska fält. Dessa fält kan störa funktionen hos pacemaker, defibrillator, insulinpump och andra aktiva implantat. Rådgör med sakkunnig läkare.

Checklista för svetsverkstäder