Val och underhåll av svetsvisir

I Sverige används idag nästan enbart svetsvisir med automatiskt bländande glas. Det är bra! Det finns många fördelar med sådana svetsvisir.

Välj bra visir

Svetsvisiret med automatisk nedbländning innebär att svetsningen störs mindre av att svetsaren behöver lyfta upp och fälla ner visiret. Det är bra för kvaliteten i svetsningen men också för produktiviteten. Produktiviteten kan öka med cirka 10 % om man använder visir med automatiskt nedbländande glas.

Svetsglas finns med olika täthetsgrad. Ju högre strömstyrka vid svetsningen, desto högre täthetsgrad behövs. Tätheten mäts i DIN. Om ni anger vilken typ av svetsning som förekommer hos er kan leverantören hjälpa er att kontrollera att svetsglaset har tillräcklig täthet för er svetsning. Kravet på täthet är högst vid plasmaskärning och TIG-svetsning.

Det är viktigt svetsvisiret är CE-märkt (läs mer om det i Arbetsmiljöverkets broschyr , 359.6 kB.).

  • Om svetsvisiret inte har automatiskt nedbländande glas, brukar svetsaren lyfta upp visiret mellan svetsmomenten och sedan nickar man till med huvudet för att fälla ner visiret. Det innebär att man belastar nacken och på sikt kan få värk i nacken som kan bli kronisk. Studier visar att en svetsare kan nicka ner visiret flera hundra gånger och till och med upp till 1 600 gånger varje arbetsdag. Med automatiskt nedbländande visir slipper man den extra belastningen på nacken.
  • Ofta fäller man upp visiret direkt efter svetsning. Det innebär att man också tar bort andningsskyddet. Direkt efter svetsning finns det fortfarande kvar svetsrök. Med automatiskt nedbländande visir finns inget behov av att fälla upp visiret för att man ska se bättre direkt efter avslutad svetsning. Det gör att andningsskyddet finns på plats och fungerar hela tiden visiret är nedfällt. Skyddet mot svetsrök blir därför betydligt bättre.

Viktigt med effektivt luftutbyte innanför visiret ...

Innanför vanliga visir samlas utandningsluft och koldioxidhalten kan bli hög, till och med så hög att man blir trött och att puls och andning ökar. Detta blir inget problem för visir med friskluftstillförsel eller visir som är utformade med en anordning så att utandningsluften ventileras ut effektivt.

... och med bra underhåll

Det är viktigt att svetsvisir underhålls. Om glaset i visiret är smutsigt, repigt eller skadat av svetsloppor ser man sämre. Risken är att:

  • Man ser så dåligt att kvaliteten i svetsningen påverkas.
  • Ögonen blir ansträngda.
  • Man fäller upp svetsvisiret för att se bättre och utsätts för svetsrök och kanske också för ljusbågen.

Smutsiga glas ska rengöras. Repiga glas eller glas som skadats av svetsloppor ska bytas ut.

Checklista för svetsverkstäder