Val och underhåll av andningsskydd

Svetsrök innehåller mycket partiklar och gaser. Det andningsskydd man väljer måste skydda mot alla ämnen som ingår i svetsrök.

Välj rätt andningsskydd

När man köper andningsskydd är det viktigt att det är CE-märkt (läs mer om det i Arbetsmiljöverkets broschyr , 359.6 kB.) och avsett för svetsning.

Välj i första hand:

  • Tryckluftsmatat eller fläktmatat andningsskydd. Båda dessa blåser in luft i andningsskyddet vilket innebär att det inte blir så tungt att andas genom masken.
  • Vid svetsning i slutna och dåligt ventilerade utrymmen rekommenderas tryckluftsmatat andningsskydd.

Tryckluftsmatat andningsskydd har fördelen att det inte har gas- och partikelfilter som måste bytas.

För kortvariga arbeten utan höga halter svetsrök- och svetsgaser kan andningsskydd med P3-filter användas. Exempel på sådana arbeten är:

  • Renslipning före svetsning. Om slipning görs i lackerat gods, till exempel lackerat med polyuretanlack, räcker inte P3-filter. Annat andningsskydd behövs, som också skyddar mot de allergiframkallande gaser som kan bildas vid slipningen.
  • Slipning av svets efter svetsning.
  • Punktsvetsning för att enbart fästa en detalj före sömsvetsning.

Underhåll andningsskydd

Underhåll är viktigt för att andningsskydd ska fortsätta ge ett fullgott skydd. Läs mer om underhåll på Andningsskydd.nu.

Checklista för svetsverkstäder