Brandsäkerhet

En brandsäker svetslokal består av och är inredd med material och inredning som inte kan antändas, om en gnista hamnar på fel ställe. En brandsäker arbetslokal har också tillgång till släckutrustning och annat som behövs, om en brand trots allt inträffar. En brandsäker lokal kan utrymmas snabbt och utan problem, om en brand eller annan allvarlig olycka skulle inträffa.

Tillgång till släckutrustning

Tillgång till brandskyddsutrustning i bra skick kan vara det som gör att en brand släcks snabbt istället för att hela fastigheten brinner ner. Vid svetsning ska det vara högst 25 meter till närmaste brandskyddsutrustning. Brandskyddsutrustningen ska bestå av kolsyre- eller pulversläckare och brandfilt. Kontrollera att denna utrustning finns och är i bra skick.

Utrymningsplan och utrymningsvägar

För alla lokaler, oavsett verksamhet ska det finnas en plan för hur man tar sig ut i händelse av brand. Utrymningsvägar ska vara markerade inte blockerade. Det finns många exempel på att bränder fått onödiga och mycket allvarliga konsekvenser för att utrymningsvägar varit blockerade.

För att alla ska veta vad som ska göras i händelse av brand, bör man ha brandövningar som innefattar att öva utrymning. Läs mer om utrymning i Arbetsmiljöverkets broschyr Utrymning och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

Läs mer om brandsäkerhet i Svetskommissionens skrift El- och brandsäkerhet vid svetsning.

Checklista för svetsverkstäder