Värme och kyla

Varmt på sommaren och kallt på vintern, så kan det vara. Och svetsning är ett hett arbete. Men är det farligt? Och vilka regler gäller?

Hälsorisker

För varmt eller för kallt på arbetsplatsen är i första hand en komfortfråga. Blir det för varmt eller för kallt kan det bli svårt att göra ett bra jobb. Är det varmt kan det vara svårt att koncentrera sig på jobbet och är det för kallt, kan det vara svårt att svetsa med tillräcklig precision och kvalitet.

En känd effekt av lokal värmestrålning mot pungen är att spermiernas rörlighet och kvalitet hos män som svetsar försämras. Denna påverkan är övergående så vitt man vet.

Gränsvärden

Om det är för varmt eller för kallt på arbetsplatsen handlar dels om vilken temperatur det är, dels om arbetsklädseln. Svetsare behöver ha heltäckande arbetskläder och speciellt på sommaren kan det upplevas som varmt.

Det finns inga gränsvärden för hur varmt eller kallt det får vara på arbetsplatsen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets temasidor om temperatur och klimat.

Åtgärder

Ofta diskuteras att man borde göra något åt att det är för varmt eller för kallt. Ur komfortsynpunkt är det förstås bra om det går att göra. Om klimatet på arbetsplatsen dessutom påverkar möjligheterna att göra ett bra arbete, med god kvalitet och hög produktivitet, kan det vara väl värt att vidta åtgärder för att klimatet ska bli bättre, se Klimat för hög produktivitet och kvalitet.

Åtgärder som minskar värmen på svetsföretag är exempelvis effektiv platsventilation som effektivt fångar in den varma svetsplymen. Allmänventilation som bygger på principen deplacerande ventilation för bort värme effektivare än omblandande ventilation.

På arbetsmiljöverkets temasidor om temperatur och klimat ges andra exempel på åtgärder som kan vidtas för att förbättra klimatet på arbetsplatsen.

Checklista för svetsverkstäder