Huvudvärk, andnöd, trötthet

Huvudvärk, andfåddhet och trötthet kan många drabbas av. När svetsare får huvudvärk och blir andfådda beror det ibland på att de andats in alltför mycket koldioxid. Koldioxiden kommer från svetsarens egen utandningsluft. Om man har ett visir, där utandningsluften inte transporteras bort särskilt effektivt, kan halterna bli så höga att svetsaren påverkas. Koldioxid kan även finnas i skyddsgasen. Ibland används enbart koldioxid som skyddsgas.

Symptom, besvär och sjukdomar

Om man utsätts för höga koldioxidhalter, måste man andas mer för att få det syre man behöver. Man blir andfådd och hjärtat måste arbeta mer för att transportera ut syre till kroppen. Man kan också få huvudvärk. När man andas frisk luft med normal koldioxidhalt, piggnar man till igen.

Gränsvärden

Gränsvärdet för koldioxid är 5 000 ppm (0,5 %) mätt som medelvärde över en hel arbetsdag.

Risker för svetsare

Svetsare kan utsättas för höga halter koldioxid, upp till fyra gånger gränsvärdet, om svetsvisir används som inte har någon effektiv borttransport av utandningsluft.

Åtgärder

Läs mer om svetsvisir som minskar risken för höga halter koldioxid under Svetsvisir - val och underhåll.

Checklista för svetsverkstäder