Underhåll, besiktning och kontroll

Förebyggande underhåll är betydligt effektivare och billigare på sikt än att invänta haverier och därefter serva och reparera utrustning. Effektivt underhåll förebygger dessutom olyckor.

Rutiner för underhåll behövs bland annat för:

  • Gasutrustning ska kontrolleras regelbundet. Se Svetskommissionens Kontrollinstruktion och skriften Regelguide för säker gashantering.
  • Traverser ska besiktigas regelbundet. Kontrollera vad som gäller för era traverser.
  • Lyfthjälpmedel, telfrar, stroppar och andra lyftverktyg behöver kontrolleras regelbundet
  • Truckar avsedda för personlyft eller försedda med kranarm ska besiktigas Andra truckar behöver kontrolleras och underhållas med intervaller som är avpassade till driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer.
  • För ventilationssystem finns krav på OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Ansvarig för OVK är byggnadens ägare. OVK av ventilation i industrilokaler ska genomföras minst vart tredje år. Utöver OVK bör ventilationen kontrolleras i samband med installation samt eventuella förändringar i verksamheten.
  • Ventilationssystem ska ha drifts- och underhållsinstruktioner. Läs mer under Underhåll av ventilation.
  • Punktutsug samt slangar till dessa behöver kontrolleras ofta, exempelvis varje vecka. Slangar nöts och svetsloppor kan bränna hål. Om det blir hål i slangarna tappar utsuget effekt och ger därmed inte det avsedda skyddet mot svetsrök. Läs mer om det under Underhåll av platsventilation.
  • Belysning. Ljuskällor bör bytas ut med fasta intervall, eftersom gamla ljuskällor tappar i effekt. Då slipper man också byta enstaka trasiga ljuskällor när sådana upptäcks. Det är också viktigt att ha rutiner för att hålla armaturerna rena, eftersom svetsverkstäder är miljöer där det kan förekomma mycket damm och rök. Läs mer under Belysning.
  • Kontroll av brandsläckare och utbyte av för gamla brandsläckare.
  • Städrutiner är viktiga. Städningen underlättas väsentligt om det finns bra rutiner för ordning och reda. Sådana bra rutiner innebär bland annat att var sak har sin plats och att det man använt läggs tillbaka på sin plats direkt efter användandet. Läs mer om hur man uppnår det under Ordning och reda.

Checklista för svetsverkstäder