Lämna synpunkter på Svetsa Rätt

Vi tar gärna emot synpunkter på Svetsa Rätt. Dina synpunkter är värdefulla för oss och ett viktigt underlag för förbättring och vidareutveckling av webbplatsen. Därför är vi tacksamma om du uppger e-postadress, namn och telefonnummer, om vi skulle behöva ta kontakt med dig.    

Checklista för svetsverkstäder